Poelboy

Al vanaf de basisschool ben ik gek van amfibieën, reptielen en ook vissen. Dat begon toen ik voor het eerst salamanderlarven ontdekte in de sloot naast de school. Vanaf toen was ik niet meer weg te slaan bij de slootkant. Opgroeiend in de Haarlemmermeerpolder was er water in overvloed en kon ik in allerlei wateren allerlei soorten ontdekken. Vrij snel ging mijn voorkeur uit naar minder makkelijk te spotten soorten: zeelt, kroeskarper, alver, rivierdonderpad en vooral “vissen met sprietjes”, zoals kleine modderkruiper, bermpje en barbeel. (Voor sommige soorten waren natuurlijk wel buitenlandse expedities nodig).